4 metoder til UMV i folkeskolen

Gode spørgeskemaer
Spørgeskemaer til elever der ikke kan læse?

Både ja og nej.
 
Gruppeinterviews
Kan man nøjes med at tale med nogle få, udvalgte elever?

JA!
 
Skarpe observationer
Vi kan se noget, I ikke selv kan se.

Men som I kan komme til at se.
 
Foto og spil
Vi kan spille en UMV ud af jeres elever.

Eller de kan fotografere sig til den.